=

Háziorvosi ellátás


A háziorvosi ellátást külön törvény szabályozza, ennek megfelelően
pácienseinknek a következő térítésmentes szolgáltatásokat biztosítjuk:

-akut betegségek ellátása
-krónikus betegségek gondozása állapotfelmérés és rizikóelemzés
-szűrővizsgálatok
-prevenciós és egészségnevelési tanácsadás
-tanácsadás szociális problémák megoldására
-keresőképtelenség elbírálása-igazolása
-orvos szakértői vizsgálat, szakvélemény vagy igazolás kiadása,
-amennyiben az társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra,
-illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság megállapítására
irányul

Foglalkozásegészégügyi ellátás


Alapellátás:

Az egészségügyi alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatok, védőnői szolgálat, fogászati alapellátás, iskola egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi ellátás) fő feladata a megbetegedések korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatok elvégzése, az egészségkárosodások korai felismerése, a beteg egyéb betegségeinek felismerése. Feladata továbbá a hozzá bejelentkezett emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, gyógykezelése és gondozása vagy szakorvoshoz történő irányítása.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok fő feladatai:

-munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése
-foglalkozási megbetegedési esetek kivizsgálása
-a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata
-egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
-hivatásos jogosítványokhoz, lőfegyver tartási engedélyhez kötött alkalmassági vizsgálatok végzése

Az ellátás a munkáltatókkal kötött szerződések alapján történik. Időpontot telefonon vagy személyesen kérhet a foglalkozás egészségügyi orvosától, illetve érdeklődjön munkáltatójánál.

Házirovosi rendelési idő:

Hétfő - Szerda - Péntek: 14:00-18:00 között

Kedd - Csütörtök: 08:00-12:00 között

Várandósgondozás: Szerdánként 12:00-14:00 között

Prevenciós rendelés a normál rendelési időn belül:

Kedd - Csütörtök: 11:00-12:00 között

Szerda - Péntek: 17:00-18:00 között

Foglalkozásegészégügyi rendelési idő:

Hétfő - Szerda - Péntek: 08:00-11:00 között

Kedd: 13:00-16:00 között